Nuestra Ficha de Gestor

Descripción del contenido de la tabla

Razón Social da Empresa NIF ou CIF
Teléfono Fax Enderezo electrónico
Enderezo do Centro Xestor NIMA
Actividade Autorización
Actividade D/R
Actividade de Xestión
INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS SL (INVARE) B27223999 PDF
982560272 982560272 administracion@invaregestion.com
CASTELO , MAGAZOS
27850 VIVEIRO – LUGO
2700065768
XESTOR-ALMACENAMENTO SC-I-NP-XA-00097
R13 – Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)
XESTOR-VALORIZACIÓN SC-I-NP-XV-00228
R12 – Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11
XESTOR-VALORIZACIÓN SC-I-NP-XV-00281
R5 – Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas